Shadow
Slider

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรด้านความมั่นคงที่นำสมัย
มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล
ได้รับความเชื่อมั่นจากนานาชาติรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Royal Thai Police Immigration Bureau
ประชาสัมพันธ์
การกลับเข้าราชอาณาจักรของคนไทยในช่วงสถานการณ์ Covid-19
123223376_206651144313997_6024893315341118071_o
รับแจ้งเหตุ
ที่ตั้งกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4