Untitled.002
คอรัปชั่น
Shadow

วิสัยทัศน์

“เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการคนเข้าเมืองทั้งระบบ”
STIS : Strengthening the Thai Immigration System

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Royal Thai Police Immigration Bureau
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ที่ตั้งกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4