previous arrow
next arrow
Slider
immigration_logo

วิสัยทัศน์

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานสากล ยึดความมั่นคงเป็นหัวใจในการทำงาน

เกี่ยวกับเรา
  • พ.ศ.2548 ตั้งเป็นศูนย์ตรวจคนเข้าเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี รอง ผบก.เป็นหัวหน้าศูนย์

  • พ.ศ.2552 ยกฐานะขึ้นเป็นกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

  • พ.ศ.2560 (25 ก.ค.60) ย้ายกองบังคับการจาก จ.นครราชสีมา มาตั้งที่ จ.ขอนแก่น

วิดีทัศน์นำเสนอ องค์กร

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

 

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานสากล

ยึดความมั่นคงเป็นหัวใจในการทำงาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

พรมแดน สปป.ลาว 1,189 กม.

เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

พรมแดน กัมพูชา 364 กม.

อุบลฯ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์