เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว 5 ชั้น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว 5 ชั้น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

Download “สัญญาจ้างก่อสร้างที่พักฯ-นครพนม-เลขที่-1-256.pdf”

สัญญาจ้างก่อสร้างที่พักฯ-นครพนม-เลขที่-1-256.pdf – Downloaded 5 times – 1 MB