สตม. เข้ม มาตรการคัดกรองผู้ต้องกัก

สตม. เข้ม มาตรการคัดกรองผู้ต้องกัก