ประกาศบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง(ครั้งที่ 1) โครงก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำปีงบประมาณ 2562 รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง(ครั้งที่ 1) โครงก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำปีงบประมาณ 2562 รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น