ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําปีงบประมาณ 2562
รายการก่อสร้างอาคารที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น