ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างอาคารสถานกักตัวคนต่างด้าว กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างอาคารสถานกักตัวคนต่างด้าว กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

ดาวน์โหลด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ดาวน์โหลด สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างอาคารสถานกักตัวคนต่างด้าวฯใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น