ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงก่อสร้างอาคารที่ทำการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำปีงบประมาณ 2562
รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์


ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ผังบริเวณอาคารที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมือง

2.อาคารที่ทำการ ตม.จว.ขนาดเล็กก่อสร้างปี63

3.โรงจอดรถแบบที่1

4.แบบห้องน้ำสำหรับประชาชน แบบเลขที่ 11849-63

5.10373-58_เสาธงสูง 12 ม.

6. สถ.3064_63 บุรีรัมย์

7. 57419_มยผ. 1101-52 ถึง 1106-52 มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

8.11854 63 คลังพัสดุตม.1

9.111854 63 คลังพัสดุตม.2

10.ตารางวงเงินงบประมาณ บก.01

11.TOR และงวดงานงวดเงิน

12.เอกสารประกวดราคา 28 ส.ค.63

13.เอกสารประกาศเชิญชวน 28 ส.ค.63

14.ปร.4 ปร.5

15.ราคากลาง ตม 28-8-63


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น