ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตม.จว.ชัยภูมิ

เอกสารเพิ่มเติม

         1. ผัง ตม.ชัยภูมิ 63 (แบบ 11822.63)

         2. แบบอาคารฯ ตม.จว.ขนาดเล็ก (11019)

         3. แบบ เสาธง (10373)

         4. แบบ ลานจอดรถ (11758)

         5. แบบ 8156 – 46 งานติดตั้งเสาอากาศ

         6. แบบงานถมดิน

         7. ปร.4,ปร.5

         8. Factor F

         9. บก.01

         10. การแบ่งจ่าย งวดเงิน งวดงาน

         11. ร่างขอบเขตงาน

         12. แบบ มยผ. 1101-52 ถึง 1106-52 มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 


ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้าง


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตม.จว.ชัยภูมิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น