ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

เอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศเชิญชวน

รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว. (ขนาดเล็ก)

TOR และงวดงานงวดเงิน

ผังบริเวณอาคารที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4 ปร.5

มยผ.1101-52 ถึง มยผ.1106-52

เอกสารเพิ่มเติม

         1. ผังบริเวณอาคารที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมือง

         2. อาคารที่ทำการ ตม.จว.ขนาดเล็กก่อสร้างปี63

         3. โรงจอดรถแบบที่ 1

         4. แบบห้องน้ำสำหรับประชาชน แบบเลขที่ 11849-63

         5. เสาธงสูง 12 ม.

         6. สถ.3064_63 บุรีรัมย์

         7. มยผ. 1101-52 ถึง 1106-52 มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

         8. คลังพัสดุ ตม.1

         9. คลังพัสดุ ตม.1

         10. ตารางวงเงินงบประมาณ บก.01ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น