เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการสร้างอาคารสถานกักตัวคนต่างด้าว กก.สส.บก.ตม.4 ครั้งที่ 2

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการสร้างอาคารสถานกักตัวคนต่างด้าว กก.สส.บก.ตม.4 ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

ร่างประกวดและร่างประกาศฯ

3.แบบรูปรายการ-ห้องกัก 200 คน 3ชั้น 916751ก (2)

4.ร่างขอบเขตงาน

5.รายละเอียดคำนวณราคากลาง BOQ

6.มยผ 1101-52 ถึง มยผ 1106-52 111 แผ่น


ร่างประกวดและร่างประกาศฯ

3.แบบรูปรายการ-ห้องกัก 200 คน 3ชั้น 916751ก (2)

4.ร่างขอบเขตงาน

5.รายละเอียดคำนวณราคากลาง BOQ

6.มยผ 1101-52 ถึง มยผ 1106-52 111 แผ่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น