ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างอาคารสถานกักตัวคนต่างด้าว กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างอาคารสถานกักตัวคนต่างด้าว กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
1.ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้าง
2.ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง
3.แบบรูปรายการ-ห้องกัก 200 คน 3ชั้น 916751ก
3.1 ร่างขอบเขตงาน
4.รายละเอียดคำนวณราคากลาง BOQ
5.มยผ 1101-52 ถึง มยผ 1106-52 111 แผ่น


ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้าง


ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง


แบบรูปรายการ-ห้องกัก 200 คน 3ชั้น 916751ก


ร่างขอบเขตงาน


รายละเอียดคำนวณราคากลาง BOQ


มยผ 1101-52 ถึง มยผ 1106-52 111 แผ่น


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น