แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน

แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน

แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน

สำหรับคนไทย

1. ใบรับรองแพทย์ Fit to travel
2. หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศจากระบบลงทะเบียนออนไลน์ สอท./สกญ.
http://dcaregistration.mfa.go.th(เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 เม.ย.63)
พร้อมพิมพ์ใบยินยอมและลงนามรับเงื่อนไขการเข้ากักกันตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด 14 วัน
3. เดินทาง ณ วัน และจุดผ่านแดนที่กำหนดเท่านั้น
4. ยอมรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด เป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึง

หมายเหตุ ผู้เดินทางกลับจากมาเลเซีย ผ่านช่องทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีภูมิลำเนาใน 5 จังหวัด
(ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล)ต้องเข้ารับการกักกันตัวในสถานที่กักกันตัวจังหวัดภูมิลำเนา

สำหรับชาวต่างชาติ

อนุญาตให้เข้าเฉพาะ

คณะทูต และผู้ได้รับอนุญาตทำงาน(Work Permit) ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ข้อ3(4)(5) โดยต้องมีใบรับรองแพทย์
Fit to travel ออกภายใน 72 ชั่วโมงและตรวจสอบโดยวิธีการตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ข้อ 11

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น