ครม. มีมติเห็นชอบตาม สตม.ขยายระยะเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร จนถึง 30 เม.ย.63

ครม. มีมติเห็นชอบตาม สตม.ขยายระยะเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร จนถึง 30 เม.ย.63

ครม. มีมติเห็นชอบตาม สตม.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ขยายระยะเวลาอนุญาตให้ คนต่างด้าวที่มีวีซ่าทุกประเภทและได้หมดอายุลงตั้งแต่ 26 มี.ค.63 เป็นต้นไป รวมถึงผู้ที่ใช้ Border pass เดินทาง และผู้ที่ครบกำหนดรายงานตัว 90 วัน ในห้วงดังกล่าว สามารถอยู่ต่อได้จนถึง 30 เม.ย.63 โดยอัตโนมัติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น