โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ

วันที่ 21 ม.ค.63 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.๔ และ พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รอง ผบก.ตม.4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ตม.จว.ในสังกัด บก.ตม.๔ เข้าร่วมทั้ง ๒๐ จังหวัด เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ ห้องประชุม ศปก.บก.ตม.4

  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น