ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุ สลักเกลียวเอ็ม และสลักเกลียวห่วงกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟฟ้า
ระยะเวลาขายแบบ : 4 สิงหาคม 2561 ถึง 8 พฤษภาคม 2561
เวลาที่ขายแบบ :
สถานที่ขายแบบ :
วันที่ยื่นซอง :
เวลาที่ยื่นซอง :
สถานที่ยื่นซอง :
วงเงินงบประมาณ : 40,100    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง):     บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :     บาท
วงเงินค้ำประกันซอง :     บาท
วันที่เปิดซอง :
เวลาที่เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง :
จำนวน :     รายการ
โทรศัพท์ :               Fax :               E-mail :    
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610508161552525_ประกาศScan 8_5_18 16_08.pdf    
หมายเหตุ :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น