เชิญชวนทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์

แบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ 40 ข้อ ( สำหรับประชาชน )

ข้อสอบสำหรับให้ความรู้ เพื่อป้องกันมิให้ท่านถูกโจรออนไลน์ หลอกลวงเอาทรัพย์สินของท่าน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หากท่านสามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนเต็มท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์

“ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน”

ด้วยความปรารถนาดีจาก “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”