สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกาศรับสมัครตำรวจชั้นประทวน 200 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกาศรับสมัครตำรวจชั้นประทวน 200 อัตรา ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ในสังกัดด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

คุณสมบัติ

อายุ 18 – 35 ปี

เพศ ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

*ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่

ภาษาอังกฤษ TOEFL 60, IELTS 4.5,

CU-TEP 60, TOEIC 495,

จีน HSK ระดับ 3 240, ระดับ 4 – 6 180

ญี่ปุ่นและเกาหลี ไม่น้อยกว่าระดับ 3 เท่านั้น

สมัครและยื่นคะแนนภาษาต่างประเทศทางเว็บไซต์ http://imm.jobthaigov.com ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. – 12 ก.ย. 66

รายละเอียดเพิ่มเติม

www.immigration.go.th

ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร. 02 572 8558