พิธีตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธ.ค.66 เวลา 07.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผบก.ตม.4 ให้จัดกิจกรรมพิธีตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ ตำรวจในสังกัด บก.ตม.4 เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ลานหน้าอาคารที่ทำการ บก.ตม.4