ผังผู้บังคับบัญชา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4