ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งที่พัก

ROYAL THAI POLICE IMMIGRATION BUREAU

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ขอเชิญเจ้าบ้าน ผู้ประกอบการที่พัก (โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท ฯลฯ) ลงทะเบียนแจ้งที่พักคนต่างด้าว

– 1 ACCOUNT ลงได้หลายแห่ง
– ใช้ได้ทั้งคอมพ์ มือถือ แท็บเล็ต
– แจ้งผลตอบกลับรวดเร็ว
– ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูล
– มีหลักฐานยืนยันการแจ้งทุกครั้ง
– ถูกกฎหมาย ไม่ถูกปรับ
– เป็ดช่องทางเชื่อมกับระบบของโรงแรม

เริ่ม 15 กันยายน 2566

ลงทะเบียนเริ่มใช้งานที่ https://tm30.immigration.go.th