ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกผู้ต้องกัก 6 ตัน พร้อมอุปกรณ์
เผยแพร่ ประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกผู้ต้องกักขนาด 6 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่ ร่างประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกผู้ต้องกักขนาด 6 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่สารสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย 40 ครอบครัว 5 ชั้น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม