ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกผู้ต้องกัก 6 ตัน พร้อมอุปกรณ์

ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกผู้ต้องกัก 6 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)