บก.ตม.4 รับการตรวจราชการจาก จต.

วันนี้ (13 ก.ค.66) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.เจนกมล คำนวล ผบก.กต.8 จต. พร้อมคณะฯ  มาตรวจราชการ บก.ตม.4 ตามแผนการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง และข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังผลตรวจราชการโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ศปก.บก.ตม.4และ ตม.จว. ในสังกัดฯ เข้าร่วมเฝ้าฟังผลตรวจราชการและคำแนะนำ เพื่อปรังปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ที่ตั้งหน่วย