ข่าวกิจกรรม

จิตอาสา บก.ตม.4 ร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และจัดเลี้ยงอาหารว่างเด็กนักเรียน (เด็กพิเศษ)
พิธีวางศิลาฤกษ์และตั้งเสาเอกหอพระ สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) ณ บก.ตม.4
ผบก.ตม.4 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.4
การประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 4/2567
พิธีประดับยศให้ข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป
ผบช.สตม. ตรวจเยี่ยม ตม.จว.นครพนม
ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.อุบลราชธานี
ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.อำนาจเจริญ
ตม.จว.มุกดาหาร เตรียมความพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์
ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.ศรีสะเกษ
ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.บุรีรัมย์
ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมจิตอาสาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
รอง ผบช.สตม. ตรวจเยี่ยม ตม.จว.หนองคายและร่วมกิจกรรมสภากาแฟ
ประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 3/2567
การประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 2/2567
ผบก.ตม.4 ร่วมพิธีประดับยศ และมอบใบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สตม.
ผบก.ตม.4 เดินทางตรวจเยี่ยม ตม.จว.มหาสารคาม
ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.กาฬสินธุ์
ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.ขอนแก่น
ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.อุดรธานี
โครงการจิตอาสา บก.ตม. 4 ร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์
ประชุมบริหารสัญจร บก.ตม.4 ครั้งที่ 1/2567
ผบก.ตม.4 เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารที่ทำการ ตม.จว.สุรินทร์
ผบก.ตม.4 ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่จีน ประจำจังหวัดขอนแก่น
ผบก.ตม.4 ร่วมเฝ้าฟังการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 1/2567
ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.เลย
ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหืองไทย-ลาว อ.ท่าลี่ จว.เลย
ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.หนองบัวลำภู
รอง ผบช.สตม. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ บก.ตม.4
บก.ตม.4 ร่วมบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
พิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการการเข้าเมือง ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ณ จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 จว.หนองคาย
ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.หนองคาย
พิธีตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 12/2566
ประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 11/2566
รรท.ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.สกลนคร
รรท.ผบก.ตม.4 ตรวจเยี่ยม ตม.จว.นครพนม
ประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 10/2566
พิธีตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 9/2566
ประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 8/2566
ประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 7/2566
บก.ตม.4 จัดพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
บก.ตม.4 รับการตรวจราชการจาก จต.
พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รองผบช.สตม. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในการประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 6/2566
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
บก.ตม.4 รับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 5/2566
ตม.4 ประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 4/2566
บก.ตม.4 จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้บังคับบัญชา
กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น เข้าพบและเยี่ยมเยียน ผบก.ตม.4
ประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 3/2566
ประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 2/2566 และรายงานตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง ระดับ ผกก. – สว. ประจำปี 2565
ประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 2/2566 และรับการายงานตัวสำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งระดับ รอง ผกก.–สว. ประจำปี 2565
ประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 1/2566
ประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 12/2565
ประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 11/2565
ประชุมบริหาร บก.ตม.4 ครั้งที่ 10/2565