เขตพื้นที่รับผิดชอบ

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย

รวม 20 จังหวัด ได้แก่

1. จังหวัดนครราชสีมา
2. จังหวัดอุบลราชธานี
3. จังหวัดขอนแก่น
4. จังหวัดบุรีรัมย์
5. จังหวัดอุดรธานี
6. จังหวัดศรีสะเกษ
7. จังหวัดสุรินทร์
8. จังหวัดร้อยเอ็ด
9. จังหวัดชัยภูมิ
10. จังหวัดสกลนคร
11. จังหวัดกาฬสินธุ์
12. จังหวัดมหาสารคาม
13. จังหวัดนครพนม
14. จังหวัดเลย
15. จังหวัดยโสธร
16. จังหวัดหนองคาย
17. จังหวัดหนองบัวลำภู
18. จังหวัดบึงกาฬ
19. จังหวัดอำนาจเจริญ
20. จังหวัดมุกดาหาร

ครอบคลุมพื้นที่ ภ.3 และ ภ.4  

พื้นที่รับผิดชอบพรมแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน  ได้แก่ สปป.ลาว และกัมพูชา 

 สปป.ลาว  1,189   กม.

    เลย หนองคาย  บึงกาฬ

    นครพนม    มุกดาหาร 

    อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี

กัมพูชา   364   กม.

    อุบลฯ ศรีสะเกษ  สุรินทร์   

    บุรีรัมย์

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย