โครงสร้าง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  4

พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ท.สิทธิพงษ์  วงษปื่น
ผบช.สตม
พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์  สัจจพันธุ์
รอง ผบช.สตม.
พล.ต.ต.กิตติกร  บุญสม
ผบก.ตม.4
พ.ต.อ. พิชญ์วุฒิ  สงวนสมบัติสิริ
รอง ผบก.ตม.4
พ.ต.อ. นิธิศ  ปิติธีรโชติ
รอง ผบก.ตม.4
พ.ต.อ. สิทธิ์  ศิริกังวาลกุล
รอง ผบก.ตม.4
พ.ต.อ. พัลลภ  สุริยกูล ณ อยุธยา
รอง ผบก.ตม.4